Hasel İstif Makinaları İnsan Kaynakları

Takımımızın bir parçası ol

İNSAN KAYNAKLARI

Hasel İnsan Kaynakları Sayfamıza Hoş geldin

Oryantasyon programımız işe yeni başlayan çalışanlarımıza, Firmayı kısa sürede tanıma, İşe alışma döneminizin kısalması, Firmamızın faaliyetleri ve çalışanlarımız için önem arz eden konuların özet olarak sizlere aktarılması amacı ile hazırlanmıştır.

Yaptığımız işleri verimlilik bakış açısı ile yerine getirmek, Yasa ve Firma kurallarına uygun işlemler ve takım çalışması öncelikli değerlerimizdir.

İK - Vizyonumuz

Kaynaklarımızı etkin kullanarak stratejik yönetim ilkelerini uygulayan,

Tüm İK süreçlerinde, ölçülebilir sistemler kurarak sürekli iyileştirmeyi hedefleyen. Çalışanların eğitim ve gelişmelerine önem veren, potansiyel ve yetkinliklerini kullanacakları etkinlikleri organize eden, Yasalara saygılı, yükümlülükleri yerine getiren, sektörünün verimli ve tercih edilir firmalarından olmaktır.

İK - Politikamız

  • İşin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Tüm personelin, mesleki bilgi ve becerilerine göre çalışma şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,
  • Yapılan işin niteliğine uygun çalışma şartları sağlamak,
  • Başarılı personeli, imkanlar ölçüsünde özendirmek, ödüllendirmek; kendilerini geliştirme konusunda imkan tanımak,
  • Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini yönetime, bildirmelerini sağlamak,
  • Personelin Kuruma bağlılığını artırmak, görev ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmasını sağlamak,verimi artırmak ve Kurumda çalışmayı özendirici hale getirmektir.

Hasel'de Kariyer

Hasel İstif Makineleri olarak, ailemiz saydığımız çalışanlarımızın katkılarının en önemli gücümüz olduğunun bilincinde olarak, verimlilik ve etkinlik bakış açısı ile işlerimizi uygulamaktayız.

Hasel İstif Makinelerinde Satış Sonrası Hizmetler Organizasyonumuzu oluşturan Teknik Birimler ile İthalat ve Satış Destek Departmanı, Kiralama hizmetlerini yerine getiren Kiralama Departmanı, Satış Departmanı ve Organizasyon geliştirme etkinliği sağlayan, kurallara uygunluğu denetleyen Mali İşler ve İnsan Kaynaklarını belirtebiliriz.

Genel Müdürlüğümüz Tuzla İstanbul'da olmak üzere, Türkiye genelinde 8 Bölge Müdürlüğümüz ve 3 Bölge Ofisimizde organizasyon ve İnsan Kaynağımızla başarılı bir şekilde işlerimizi yürütmekteyiz, Hasel'de çalışmak ve Ailenin bir parçası olmak, etkin bir şekilde çalışıldığında yatay ve dikey kariyer yollarında da ilerlemek anlamına gelmektedir.

Hasel'de Eğitim

Çalışanların, görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması ve personeli üst görevlere hazırlamak öncelikli hedefimizdir.

Eğitimler ihtiyaç halinde Genel Müdürlük onayı ile İK Birimince, teknik eğitimler ilgili birim tarafından düzenlenir, bunun için yıllık eğitim planları yapılarak gerçekleştirilir.

Açık Poziyonlar ve Başvuru

Firmamızda ihtiyaç duyulan pozisyonları görmek ve iş başvuru başvurusunda bulunmak için kariyer.net hasel firma profil sayfasını ziyaret edebilir yada insankaynaklari@hasel.com üzerinden ilgilendiğiniz pozisyonlar için CV'nizi iletebilirsiniz.Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. KVKK ve çerez politikamız için tıklayın.